Լեզվական խաղ և բառախաղ հասկացությունների հակադրությունը
(ՀՀակ)

images.jpg<Լեզվական խաղ>> և <<բառախաղ>> հասկացությունների հակադրությունը>> դասընթացը դիտարկվում է լեզվամշակութաբանական լայն համատեքստում: Լեզվամշակութաբանությունն ուսումնասիրում է մշակութային ուրույն դրսևորում <<լեզվական խաղ>> հասկացությունը, որը, ելնելով լեզվի և խաղի համանմանությունից, լեզուն մշակութաստեղծ խաղ է համարում:

Լեզվական խաղերի դիտարկումը նպաստում է լեզու-մշակույթ փոխհարաբերության, ինչպես նաև միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրների մանրազնին ուսումնասիրությանը: