Հոմանշությունը հայերենում
(ՀՀ)

Հոմանիշներ գործածել չգիտես՝ խոսել չգիտես

Լ. Հախվերդյան

Բարևել = Ողջունել = Գլուխ տալ

d3ecaddab79b5d699ad6c1284687c54e_1423127    489055-R3L8T8D-650-3.jpg    b16d9631c866.jpg

Լեզվի հարստությունը երևում է այն կիրառողների խոսքում, և որքան բազմազան, ճիշտ ու ճշգրիտ, տրամաբանված ու սեղմ է մեր խոսքը, այնքան մենք կարողացել ենք ներկայացնել մեր լեզվի հարստությունը: Լեզվի տարբեր մակարդակներում հոմանշությունը և դրա ընձեռած հնարավորությունները թույլ են տալիս ապահովել խոսքի ՝վերը նշված արժանիքները:

Դասընթացը ծանոթացնելու է հայերենի տարբեր մակարդակներում (բառապաշարային, բառակազմական, ձևաբանական, շարահյուսական, որական) հոմանշության դրսևորումներին, սովորեցնելու է եղած միջոցներից ճիշտ ընտրություն կատարելու հմտություններ:

Հոմանշության դրսևորումների ուսումնասիրությունը կարևոր խնդիրներ է լուծում մանավանդ թարգմանության ոլորտում՝ հնարավորությունը տալով թարգմանչին լեզվական և խոսքային միջոցներից ընտրել բնագրին ամենահարազատը՝ այսպիսով լուծելով իր առջը դրված կարևորագույն խնդիրը:

Դաընթացը յուրացնելուց հետո սովորողը կկարողանա խոսքային տարբեր իրադրություններում հաղորդակցվել՝ լեզվական միավորներից կատարելով ճիշտ ընտրություն: Կկարողանա փոխարինել լեզվական և խոսքային այս կամ այն միավորը առավել համապատասխան հոմանիշով (համարժեքով):