Դասավանդման էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներ
(ԴԷՏ)

Social-media.jpgՀարգելի ունկնդիրներ,

Ողջունում եմ ձեզ "Դասավանդման էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներ" խառը տիպի դասընթացի շրջանակներում:

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դասավանդման առցանց տեխնոլոգիաներին և նպատսել էլեկտրոնային դասընթացի պատրաստման հմտությունների ձևավորմանը:

Դասընթացի տևողությունը 60 ժամ է, որից 18-ը դեմ առ դեմ /face to face/ և 42-ը՝ առցանց /online/:

Դասընթացի ավարտին յուրաքանչյուր մասնակից պետք է ներկայացնի իր ստեղծած դասընթացը Moodle հարթակում: Մասնակցության համար տրվում է 2 կրեդիտ: